ต้นมะม่วง พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นมะม่วง พรรณไม้ในพุทธประวัติ มะม่วงหรือที่ชาวฮินดูเรี […] อ่านต่อ »

ต้นสะเดาอินเดีย พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นสะเดาอินเดีย พรรณไม้ในพุทธประวัติ สะเดาอินเดีย หรือท […] อ่านต่อ »

ต้นไผ่ พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นไผ่ พรรณไม้ในพุทธประวัติ ตามพุทธประวัติกล่าวว่า ในพร […] อ่านต่อ »

ต้นเกด พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นเกด พรรณไม้ในพุทธประวัติ ต้นเกด หรือที่ชาวฮินดู เรีย […] อ่านต่อ »

ต้นตาล พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นตาล พรรณไม้ในพุทธประวัติ ต้นตาล หรือที่ชาวฮินดูเรียก […] อ่านต่อ »