ต้นปาริฉัตร พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นปาริฉัตร พรรณไม้ในพุทธประวัติ ปาริฉัตรหรือทองหลางลาย […] อ่านต่อ »

ต้นไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี ต้นทองหลางลาย

ต้นทองหลางลาย ต้นไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี ต้นไม้ประจำจัง […] อ่านต่อ »