พรรณไม้ในพุทธประวัติ

อ่านต่อ »

ต้นปาริฉัตร พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นปาริฉัตร พรรณไม้ในพุทธประวัติ ปาริฉัตรหรือทองหลางลาย […] อ่านต่อ »

หญ้ากุศะ พรรณไม้ในพุทธประวัติ

หญ้ากุศะ พรรณไม้ในพุทธประวัติ หญ้ากุศะ เป็นหญ้าที่มีควา […] อ่านต่อ »

ต้นจันทน์แดง พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นจันทน์แดง พรรณไม้ในพุทธประวัติ ในพุทธประวัติกล่าวว่า […] อ่านต่อ »

ดอกหงอนไก่ พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ดอกหงอนไก่ พรรณไม้ในพุทธประวัติ ดอกหงอนไก่ ตามพุทธประวั […] อ่านต่อ »