ชวนชม – ลักษณะโดยทั่วไป

ลักษณะโดยทั่วไป ชวนชมเป็นพืชที่มีเนื้อเยื่ออ่อน เปลือกข […] อ่านต่อ »