หญ้ากุศะ พรรณไม้ในพุทธประวัติ

หญ้ากุศะ พรรณไม้ในพุทธประวัติ หญ้ากุศะ เป็นหญ้าที่มีควา […] อ่านต่อ »

นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส

นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส เช้าวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ นา […] อ่านต่อ »