ดินหรือเครื่องปลูก

ดินหรือเครื่องปลูก ในธรรมชาตินั้น ต้นไม้เจริญเติบโตหรือ […] อ่านต่อ »

การให้น้ำ

การให้น้ำ ปกติการให้น้ำต้นไม้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการให้น […] อ่านต่อ »

การดูแลรักษาโดยทั่วไป

การดูแลรักษาโดยทั่วไป การปลูกเลี้ยงไม้กระถาง มีความจำเป […] อ่านต่อ »

การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การกำจัดแมลงศัตรูพืช การป้อง […] อ่านต่อ »

การตัดแต่ง

การตัดแต่ง การตัดแต่ง ไม้ประดับหลังจากปลูกประดับไปนานๆ […] อ่านต่อ »