ต้นเกด พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นเกด พรรณไม้ในพุทธประวัติ ต้นเกด หรือที่ชาวฮินดู เรีย […] อ่านต่อ »

เสวยวิมุติสุข-ทรงขับนางมาร

เสวยวิมุติสุข-ทรงขับนางมาร เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต […] อ่านต่อ »