โกสน Croton – ลักษณะโดยทั่วไป

โกสน Croton ลักษณะโดยทั่วไป โกสนจัดเป็นไม้ประเภทไม้พุ่ม […] อ่านต่อ »

โกสน Croton – บทนำ

โกสน Croton บทนำ โกสน เป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่มีจุด […] อ่านต่อ »

โกสน

โกสน ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum variegatum (L.) Blume. วง […] อ่านต่อ »

ไม้ประดับดูดสารพิษ โกสน

โกสน Croton โกสนเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับโป๊ยเซียน โก […] อ่านต่อ »