ไม้ประดับดูดสารพิษ เยอบีร่า

เยอบีร่า Gerbera Daisy เยอบีร่าเป็นไม้ประดับที่มีดอกสีส […] อ่านต่อ »

ไม้ประดับดูดสารพิษ เบญจมาศ

เบญจมาศ Chrysanthenum เบญจมาศเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กที่ดอ […] อ่านต่อ »

ไม้ประดับดูดสารพิษ บอสตันเฟิร์น

บอสตันเฟิร์น Boston Fern เฟิร์นเป็นพืชคู่โลกที่มีมานานแ […] อ่านต่อ »