กระเทียมเถา

กระเทียมเถา

กระเทียมเถา ไม้เลื้อยประดับ

ชื่อสามัญ : Garlic Vine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pachyptera hymenaea,A. Gentry.

วงศ์ : BIGNONIACEAE

ชื่ออื่น : กระเทียมเถา

ถิ่นกำเนิด : ประเทศในแถบอเมริกาใต้ เม็กชิโก บราซิล และเปรู

ลักษณะทั่วไป :

ต้น กระเทียมเถาเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ขนาดกลาง มีลำต้นเป็นเถาใหญ่ แข็งแรง สามารถเลื้อยไปได้ไกลมากกว่า 10 เมตร เถาอ่อนและส่วนยอดเป็นสีเขียว เมื่อเถาแก่จะเป็นสีน้ำตาล ผิวเรียบเกลี้ยง

ใบ เป็นใบประกอบ มีใบย่อย 1 คู่ ออกตรงข้ามกันตามข้อต้น แผ่นใบบางแต่แข็งกระด้าง สีเขียวเข้มเป็นมัน ใบรูปไข่ถึงรูปรีกว้างประมาณ 2–5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4–8 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ปลายใบและโคนใบแหลม ก้านใบสั้น มีมือเกาะอยู่ระหว่างใบย่อยแต่ละคู่ เมื่อนำใบมาขยี้จะมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นกระเทียม

ดอก ออกดอกเป็นช่อตามข้อต้นและใบ ช่อละประมาณ 10-30 ดอก ดอกเป็นรูปแตรหรือรูปกรวยปากบาน มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกันเล็กน้อย กลีบดอกแยกออกเป็น 5 กลีบ เมื่อดอกบานใหม่ๆ จะเป็นสีขาว แล้วจะกลายเป็นสีชมพูและสีม่วงเมื่อแก่จัด มีเกสรตัวผู้ภายในดอก 4 อัน สั้น 2 อัน และยาวอีก 2 อัน ช่วงออกดอก กระเทียมเถาจะทิ้งใบหมด

ผลและเมล็ด เป็นฝักแบนรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 14-20 เซนติเมตร ปลายฝักแหลม ฝักแก่จะแตกออกตามรอยประสานทั้ง 2 ด้าน ที่กึ่งกลางผนังของฝักมีสันเป็นแนวเส้นตรงจากปลายไปหาโคน เมล็ดมีจำนวนมาก ลักษณะแบน ด้านข้างมีปีกบางใสทั้ง 2 ด้าน ขนาดของเมล็ดรวมทั้งปีกกว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร

ฤดูออกดอก : กระเทียมเถาจะออกดอกปีละครั้ง ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี หรืประมาณเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์

การขยายพันธุ์ : กระเทียมเถาขยายพันธุ์โดยการปักชำ การตอน หรือการทาบกิ่ง

การปลูก :

กระเทียมเถาเป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้ง ชอบแสงแดดจัดมาก นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามซุ้มประตูบ้าน ริมรั้วบ้าน หรือสวนภายในบ้าน และสวนสาธารณะ เป็นต้น มีวิธีการปลูกโดยนำกิ่งที่ได้จากการปักชำ การตอน หรือการทาบกิ่ง มาปลูกลงดิน โดยจะไม่นิยมปลูกลงกระถาง ควรทำค้างให้กระเทียมเถาเลื้อยเกาะและตัดแต่งตามความต้องการว่าจะให้เลื้อยไปในทางไหน

การดูแลรักษา :

แสง กระเทียมเถาเป็นไม้เขตร้อน ชอบแสงแดดจัดมาก หากได้รับแสงแดดเพียงพอ ก็จะให้ดอกดกและสวยงามมาก

ดิน ควรปลูกกระเทียมเถาในดินร่วนปนทราย หรือในดินร่วนซุยที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ควรปลูกในดินเหนียว

น้ำ กระเทียมเถามีความต้องการน้ำปานกลาง ควรรดน้ำให้ชุ่มทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น แต่อย่าให้มีน้ำท่วมขัง เพราะจะทำให้รากเน่าและตายได้

ปุ๋ย ควรพรวนดินบริเวณรอบๆ โคนต้นและใส่ปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ เมื่อถึงฤดูออกดอกใบร่วงจึงหยุดใส่ปุ๋ย แต่การรดน้ำก็ยังให้เป็นไปตามปกติอย่างสม่ำเสมอ

โรคและแมลง ไม่พบโรคและแมลง ที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนัก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง