ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย

ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย

ดอกพู่ระหง

“ดอกพู่ระหง” หรือ “ดอกชบา” (Bunga Raya) ในภาษาท้องถิ่นทั่วไปเรียกว่า บุหงา รายอ มีลักษณะกลีบดอกเป็นสีแดง มีเกสรยื่นยาวออกมาเหนือดอก เป็นดอกไม้แห่งความสูงส่งและสง่างาม โดยกลีบดอกทั้ง 5 ของดอกพู่ระหงเป็นตัวแทน 5 หลักการแห่งความเป็นชาติของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นปรัชญาเพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติ ดอกพู่ระหงพบได้ทั่วไปในประเทศมาเลเซีย

ดอกพู่ระหง ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย

ธงชาติมาเลเซีย

ธงชาติมาเลเซีย

แผนที่ประเทศมาเลเซีย


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง