ดอกไม้ประจำชาติเมียนมาร์

ดอกไม้ประจำชาติเมียนมาร์

ดอกประดู่

“ดอกประดู่” (Paduak, Plerocarpus Indicus) เมียนมาร์เรียกว่า บะเด้าปาน เป็นดอกไม้ที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศ มีลักษณะเป็นสีเหลืองทอง ดอกบานและส่งกลิ่นหอมหลังฤดูฝนแรกของเดือนเมษายน ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ของประเทศเมียนมาร์ ชาวเมียนมาร์ จะนำดอกประดู่มาเสียบผม ติดหน้ารถ ประดับบ้าน ฯลฯ ชาวเมียนมาร์ถือว่าต้นประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง และความทนทาน ดอกไม้ชนิดนี้ยังหมายถึงวัยหนุ่มสาวและความรัก ดอกประดู่เป็น ดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในงานประเพณีและพิธีทางศาสนา จึงพบมากในประเทศเมียนมาร์ นอกจากนี้ลำต้นยังสามารถนำไปทำเครื่องเรือนได้ดีอีกด้วย

ดอกประดู่ ดอกไม้ประจำชาติเมียนมาร์

ธงชาติเมียนมาร์

ธงชาติเมียนมาร์

แผนที่ประเทศเมียนมาร์


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง