ดอกประดู่ ดอกไม้ประจำจังหวัดชลบุรี, ร้อยเอ็ด, ระยอง, อุตรดิตถ์

ดอกประดู่
ดอกไม้ประจำจังหวัดชลบุรี
ดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ดอกไม้ประจำจังหวัดระยอง
ดอกไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

ดอกประดู่ ดอกไม้ประจำจังหวัดชลบุรี, ร้อยเอ็ด, ระยอง, อุตรดิตถ์

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ชลบุรี, ร้อยเอ็ด, ระยอง, อุตรดิตถ์
ชื่อดอกไม้
ดอกประดู่
ชื่อสามัญ
Angsana, Padauk
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pterocarpus indicus Willd
วงศ์
LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น
สะโน (ภาคใต้)
ลักษณะทั่วไป
ลำต้นสูง 10–20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรูปเจดีย์เตี้ย แผ่กว้าง หนาทึบ
ใบประกอบขนนก รูปไข่ เรียบหนา ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบ สีเหลือง
มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกบานแล้วร่วงพร้อมๆ กัน ออกดอกช่วงเดือน เมษายน-สิงหาคม
การขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด
อินเดีย, พม่า, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง