พวงคราม

พวงคราม

พวงคราม ไม้เลื้อยประดับ

ชื่อสามัญ : Purple Wreath, Queen’s Wreath, Sandpaper Vine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Petrea Volubilis Linn.

วงศ์ : VERBENACEAE

ชื่ออื่น : พวงม่วง, ช่อม่วง

ถิ่นกำเนิด : มีถิ่นกำเนิดแถบอเมริกาเขตร้อน

ลักษณะทั่วไป :

ต้น พวงครามเป็นไม้เลื้อยที่มีเถาใหญ่แข็งแรง เนื้อแข็ง ลำต้นและกิ่งก้านก็ค่อนข้างแข็ง เถาอ่อนมีขน แต่เมื่อเถาแก่ขนก็จะหายไป เปลือกของต้นหรือเถาเป็นสีขาว หรือสีน้ำตาลอ่อน มียางสีขาว เถาพวงครามสามารถเลื้อยคลุมต้นไม้อื่นไปได้ไกลประมาณ 6-8 เมตร

ใบ พวงครามเป็นไม้ใบเดี่ยว ออกใบเป็นคู่ตรงข้ามกันตามข้อต้น ลักษณะใบเป็นรูปรี ใบมนกว้าง ปลายใบแหลม โคนใบก็แหลมเช่นกัน ผิวใบสากระคายมือ ใบมีความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร และกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร

ดอก ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร ดอกสีม่วงคราม ลักษณะดอกเป็นกลีบมี 5 กลีบ คล้ายรูปดาว 5 แฉก กลีบรูปขอบขนาน ด้านบนของกลีบจะมีขน โคนกลีบดอกเชื่อมต่อกันเป็นหลอด ภายในดอกมีเกสรตัวอยู่ 4 อัน ดอกเมื่อบานเต็มที่มีขนาดประมาณ 3 เซนติเมตร พวงครามมักจะออกดอกและบานพร้อมกันเต็มช่อ ดอกค่อนข้างดก และจะบานทนนานได้หลายวัน

ผลและเมล็ด ผลสดติดอยู่บนกลีบประดับ มีขนนุ่มปกคลุม มี 1 เมล็ด

ฤดูออกดอก : พวงครามเป็นไม้ที่ออกดอกตลอดปี แต่จะออกดอกมากในช่วงฤดูหนาว

การขยายพันธุ์ : พวงครามมีวิธีการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง และการปักชำกิ่ง โดยการปักชำกิ่งในขี้เถ้าแกลบจะได้ผลดีกว่าการปักชำกิ่งในกระบะทราย หรือการปักชำกิ่งในดิน

การปลูก :

วิธีการปลูกพวงคราม มักจะนำกิ่งที่ได้จากการปักชำมาปลูกลงดิน ไม่นิยมปลูกลงกระถาง เนื่องจากพวงครามเป็นไม้ที่มีลำต้นค่อนข้างใหญ่ เลื้อยไปได้ไกล และนิยมใช้กิ่งจากการปักชำมากกว่าการเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง เพราะกิ่งที่ได้จากการปักชำจะได้ต้นเร็วกว่า

การดูแลรักษา :

แสง พวงครามเป็นไม้ที่ชอบอยู่ในที่กลางแจ้ง ที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดวัน

ดิน พวงครามจะเจริญงอกงามได้ดี ในสภาพดินที่มีความชุ่มชื้น และดินที่มีความร่วนซุยสามารถเก็บความชื้นได้ดี

น้ำ มีความต้องการน้ำปานกลาง แต่จะไม่ชอบให้น้ำขังแฉะ

ปุ๋ย ถ้าหากใช้ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยไนโตรเจน ก็จะทำให้พวงครามเจริญเติบโต และงอกงามดีกว่าการใช้ปุ๋ยสูตรอื่นๆ

โรคนละแมลง พวงครามเป็นไม้ที่ไม่มีโรคและแมลงรบกวนจนถึงขั้นเสียหาย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง