พวงโกเมน

พวงโกเมน

พวงโกเมน ไม้เลื้อยประดับ

ชื่อสามัญ : New Guinea Creeper, Red Jade Vine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mucuna bennettii F. Muell.

วงศ์ : LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น :

ถิ่นกำเนิด : พวงโกเมนถิ่นกำเนิดบริเวณเกาะปาปัวนิวกีนี

ลักษณะทั่วไป :

ต้น พวงโกเมนเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดเล็ก เนื้อไม้แข็ง เป็นไม้ที่มีการเจริญเติบโตได้เร็วและมีอายุหลายปี เถาอาจเลื้อยไปได้ไกลประมาณ 20-30 เมตร ลำต้นกลม มีขนสีน้ำตาล

ใบ พวงโกเมนเป็นพรรณไม้ที่มีใบดกหนาทึบ เป็นใบประกอบออกสลับกัน มีใบย่อย 3 ใบ ใบเป็นรูปไข่หรือรูปหัวใจ ปลายใบแหลม โคนใบมนเว้าเข้าหาก้านใบ ขอบใบเรียบ มีสีเขียวเข้มเป็นมัน กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร

ดอก ออกเป็นช่อขนาดใหญ่ห้อยลงตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อยาวประมาณ 35 เซนติเมตร ลักษณะของดอกคล้ายกับดอกแคหรือดอกถั่ว ขนาดประมาณ 6-8 เซนติเมตร ดอกมีสีแสดหรือสีแดงเพลิงคล้ายกับดอกทองกวาว มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ส่วนปลายกลีบเลี้ยงแยกออกเป็น 5 แฉก มีกลีบดอก 5 กลีบ ไม่สมมาตร กลีบบนแผ่ตั้ง กลีบข้างรูปขอบขนาน กลีบคู่ล่างเชื่อมกันเป็นรูปท้องเรือ ปลายกลีบงอนแหลมโค้งขึ้น เกสรผู้ 10 อัน ก้านเกสรเชื่อมกัน 9 อัน อีก 1 อันเป็นอิสระ

ผลและเมล็ด ผลเป็นฝักแบน ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ฝักเมื่อแก่จะแตกออกเป็น 2 ซีก มีเมล็ดกลมอยู่ภายในประมาณ 12 เมล็ด

ฤดูออกดอก : ออกดอกเดือนมกราคมถึงมีนาคม

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง และการปักชำกิ่ง

การปลูก :

ต้นพวงโกเมนเหมาะที่จะปลูกให้เลื้อยขึ้นร้านหรือซุ้มประตู ควรปลูกกลางแจ้งที่มีแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน โดยการนำเอากิ่งที่ได้จากการปักชำหรือการตอนมาปลูกลงในหลุมปลูกที่มีขนาดความกว้างและลึกประมาณ 30 เซนติเมตร รองกันหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก วางกิ่งปลูกลงกลางหลุมกลบดินพอแน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา :

แสง พวงโกเมนเป็นไม้กลางแจ้งที่ต้องการแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน ถ้าปลูกในร่มจะทำให้มีใบมากกว่าดอก

ดิน ชอบดินร่วนปนทรายที่มีความชื้นสูง มีอาหารเพียงพอหรือดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปุ๋ยธรรมชาติ

น้ำ ชอบน้ำปานกลาง แต่อย่ารดน้ำจนดินแฉะหรือมีน้ำท่วมขังเพราะจะทำให้รากเน่าได้ง่าย เป็นไม้ที่ชอบความชื้นสูง

ปุ๋ย ให้ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก ใส่บริเวณรอบโคนต้นปีละ 2 ครั้ง

โรคนละแมลง ยังไม่พบว่ามีโรคและศัตรูที่ทำให้เกิดความเสียหายมากนัก พบแต่แมลงกัดกินใบและยอดตามธรรมดา เหมือนกับที่เกิดกับไม้ชนิดอื่นๆ ทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง