อัญชัน

อัญชัน

อัญชัน ไม้เลื้อยประดับ

ชื่อสามัญ : Butterfly Pea

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clitoria ternatea Linn.

วงศ์ : LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น : แดงชัน (เชียงใหม่), เอื้องชัน เอื้องจัน (ภาคเหนือ) อังจัน, อังชัน, อัญชัน

ถิ่นกำเนิด : อัญชันมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกาใต้

ลักษณะทั่วไป :

ต้น อัญชันเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยล้มลุกขนาดเล็ก มีเถาขนาดเล็กและอ่อน แต่ก็สามารถเลื้อยไปได้ไกลถึง 6-8 เมตร ลักษณะเถาค่อนข้างกลม เถาอ่อนมีสีเขียว เมื่อเถาแก่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ตามลำต้นมีขนนุ่มๆ ปกคลุมโดยทั่ว

ใบ ใบของอัญชันมีลักษณะเป็นช่อ มีใบย่อยรูปไข่ 5-7 ใบ ใบเล็กและค่อนข้างบาง รูปใบเกือบจะเป็นทรงกลม ออกใบรวมเป็นแผงสลับกันไปตามข้อต้น

ดอก อัญชันออกดอกเป็นช่อตามปลายยอด ช่อหนึ่งจะมีดอกประมาณ 2-4 ดอก อัญชันมีทั้งชนิดดอกราและดอกซ้อน ดอกมีหลายสี เช่น สีน้ำเงินอมม่วง สีม่วง สีฟ้า สีขาว ลักษณะของดอกคล้ายดอกถั่วมี 2 กลีบ เมื่อกลีบดอกบานออกเต็มที่ จะมีลักษณะคล้ายกาบหอยหรือปีกผีเสื้อ ดอกมีขนาดกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร เมื่อดอกโรยก็จะติดฝัก

ผลและเมล็ด ผลมีลักษณะเป็นฝัก คล้ายฝักถั่วยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร

ฤดูออกดอก : อัญชันเป็นพันธุ์ไม้ที่ออกดอกตลอดปี

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

การปลูก :

อัญชันมีวิธีการปลูกง่ายและขึ้นง่าย ไม่ต้องการดูแลรักษามากนัก มีวิธีการปลูกโดยการนำต้นกล้าจากการเพาะเมล็ดมาปลูกลงแปลงปลูก ควรมีรั้วหรือไม้ระแนงให้เถาอัญชันเลื้อยพาดหรือยึดเพื่อการทรงตัวได้

การดูแลรักษา :

แสง อัญชันเป็นไม้กลางแจ้งที่มีความต้องการแสงพอสมควร แต่ก็ไม่ถึงกับต้องการแสงจัดมาก

ดิน อัญชันจะขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทราย ที่มีการะบายน้ำได้ดี

น้ำ ต้องการน้ำปานกลาง การรดน้ำจะต้องไม่ถึงกับแฉะ รดน้ำแต่พอชุ่มก็พอ และควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงเย็น

ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกผสมกับดินปลูก

โรคและแมลง ไม่พบโรคและแมลงที่สำคัญ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง