เขตคลองเตย

เขตคลองเตย

ตำบลคลองเตย ได้ชื่อตามคลองอันเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น สันนิษฐานจากชื่อเรียก ต้นเตย ที่ขึ้นมากบริเวณริมคลองนั้น สมัยก่อนเป็นที่เปลี่ยว พื้นที่เป็นท้องนาและสวนผักอยู่โดยมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมใช้เรือเป็นพาหนะขึ้นล่องไปมาค้าขายตามลำคลอง ภายหลังเสร็จสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อการคมนาคมคับคั่ง ความเจริญตามมา จำต้องขยายถนนและถมคลองเสีย ตำบลนี้จึงมีชื่อว่า คลองเตย แต่หาได้มีคลองไม่ (ตัดตอนความจากหนังสือ “บ้านปลายเนินคลองเตย” 28 เมษายน 2537)

เขตคลองเตยนี้ เดิมเป็นแขวงหนึ่งของเขตพระโขนงได้แยกเปิดที่ทำการแขวงให้บริการประชาชน เมื่อปี พ.ศ.2521 และเป็น สำนักงานเขตคลองเตย เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2532

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง