เหลืองปรีดียาธร

ต้นเหลืองปรีดียาธรเป็นหนึ่งใน 5 สายพันธุ์นำเข้าของ ต้นต […] อ่านต่อ »

กัลปพฤกษ์

ต้นกัลปพฤกษ์เป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดขอนแก […] อ่านต่อ »

พะยอม

ต้นพะยอมเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพัทลุง มี […] อ่านต่อ »

มะค่าโมง

ต้นมะค่าโมงเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุโขทั […] อ่านต่อ »

พะยูง

ต้นพะยูงเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดหนองบัวลำ […] อ่านต่อ »