ชบา

ชบา ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus spp. วงศ์ MALVACEAE ชื่อสา […] อ่านต่อ »

ดอกชบา

ดอกชบา ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibicus rosa-sinensis Linn. ชื่อ […] อ่านต่อ »

ดอกชบา ดอกไม้ประจำจังหวัดปัตตานี

ดอกชบา ดอกไม้ประจำจังหวัดปัตตานี ดอกไม้ประจำจังหวัด ปัต […] อ่านต่อ »

ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย

ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย ดอกพู่ระหง “ดอกพู่ระหง” หรือ “ด […] อ่านต่อ »