ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน เซียนองค์ที่ 5 น่าไช่ฮั้ว

เซียนองค์ที่ 5 น่าไช่ฮั้ว ตามตำนานเล่าว่า น่าไช่ฮั้ว เป […] อ่านต่อ »

ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน เซียนองค์ที่ 6 ฮ่อเซียนโกว

เซียนองค์ที่ 6 ฮ่อเซียนโกว ฮ่อเซียนโกว เกิดเมื่อประมาณ […] อ่านต่อ »

ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน เซียนองค์ที่ 7 ฮั่นเซียงจือ

เซียนองค์ที่ 7 ฮั่นเซียงจือ ฮั่นเซียงจือ เกิดเมื่อประมา […] อ่านต่อ »

ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน เซียนองค์ที่ 8 เช่าก๊กกู๋

เซียนองค์ที่ 8 เช่าก๊กกู๋ เช่าก๊กกู๋ เกิดในสมัยราชวงศ์ซ […] อ่านต่อ »