ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน

ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน ปัจจุบันประชาชนจำนวนมากหั […] อ่านต่อ »

ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน เซียนองค์ที่ 1 หลีทิก๊วย

เซียนองค์ที่ 1 หลีทิก๊วย หลีทิก๊วย เกิดเมื่อประมาณ พ.ศ. […] อ่านต่อ »

ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน เซียนองค์ที่ 2 ฮั่นเจ็งหลี

เซียนองค์ที่ 2 ฮั่นเจ็งหลี ฮั่นเจ็งหลี เกิดเมื่อประมาณ […] อ่านต่อ »

ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน เซียนองค์ที่ 3 ลื่อทงปิน

เซียนองค์ที่ 3 ลื่อทงปิน ลื่อทงปิน เกิดเมื่อ พ.ศ.1341 ใ […] อ่านต่อ »

ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน เซียนองค์ที่ 4 เตียกั๊วเล้า

เซียนองค์ที่ 4 เตียกั๊วเล้า เตียกั๊วเล้า เกิดเมื่อประมา […] อ่านต่อ »