ต้นมะม่วง พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นมะม่วง พรรณไม้ในพุทธประวัติ มะม่วงหรือที่ชาวฮินดูเรี […] อ่านต่อ »

ปรินิพพาน

ปรินิพพาน พรรษาที่ ๔๕ พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ใ […] อ่านต่อ »

โปรดชฏิล ๓ พี่น้อง

โปรดชฏิล ๓ พี่น้อง เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกมาถึงตำบลอ […] อ่านต่อ »

มะม่วง

มะม่วง ไม้ที่ช่วยเสริมบารมีคุ้มครองบริวารและลูกหลานให้ก […] อ่านต่อ »

มะม่วง

มะม่วง ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica Linn. วงศ์ ANAC […] อ่านต่อ »