ต้นสาละอินเดีย พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นสาละอินเดีย พรรณไม้ในพุทธประวัติ สาละ เป็นคำสันสกฤต […] อ่านต่อ »

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้นสาละ (สาละลังก […] อ่านต่อ »