ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้นสาละ สาละลังกา

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ต้นสาละ (สาละลังกา)

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้นสาละ สาละลังกา

ชื่อสามัญ

Cannon-ball Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์

Couroupita guianensis Aubl.

วงศ์

LECYTHIDACEAE

ชื่ออื่น

ต้นลูกปืนใหญ่

ลักษณะทั่วไป

ต้นสาละ สาละลังกาเป็นไม้ยืนต้น ลำต้นสูงประมาณ 80 ฟุต เรือนยอดกลมหรือรูปไข่หนาทึบ เปลือกต้นขรุขระตกสะเก็ดเป็นร่อง เปลือกสีน้ำตาล ใบเดี่ยว เรืองเวียนเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ลักษณะใบยาวรูปหอกหรือรูปไข่ ขอบใบจักสั้น ออกดอกเป็นช่อใหญ่ตามลำต้น ช่อดอกยาว ปลายช่อโน้มลงกลีบดอกหนา 4-6 กลีบ กลีบค่อนข้างแข็ง ดอกตูมจะเป็นสีเหลือง เมื่อบานดอกจะมีสีแดง หรือสีชมพูอมเหลือง กลิ่นหอมฉุน ออกดอกเกือบตลอดปี ผลมีขนาดใหญ่ เปลือกแข็ง ลักษณะคล้ายลูกปืนใหญ่สมัยโบราณ มีเมล็ดจำนวนมาก

ขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกประเภท แสงแดดจัด ต้องการน้ำและความชื้นในปริมาณปานกลาง

ถิ่นกำเนิด

เกาะคาริบเบียนในอเมริกาใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง