ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)

ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) ปลูกต้นไม้ตามทิศ ทิศหรดี ( […] อ่านต่อ »

พิกุล

พิกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ Mimusops elengi L. ชื่อวงศ์ Sapot […] อ่านต่อ »

ราชพฤกษ์

ราชพฤกษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia fistula Linn ชื่อวงศ์ C […] อ่านต่อ »

ขนุน

ขนุน ชื่อวิทยาศาสตร์ Artocarpus heterophyllus Lamk. ชื่ […] อ่านต่อ »

สะเดา

สะเดา ชื่อวิทยาศาสตร์ Azadirachta indica Juss. Var. sia […] อ่านต่อ »