ดอกประดู่ ดอกไม้ประจำจังหวัดชลบุรี, ร้อยเอ็ด, ระยอง, อุตรดิตถ์

ดอกประดู่ ดอกไม้ประจำจังหวัดชลบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัดร้ […] อ่านต่อ »

ดอกไม้ประจำชาติเมียนมาร์

“ดอกประดู่” (Paduak, Plerocarpus Indicus) เมียนมาร์เรีย […] อ่านต่อ »