ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) สารภี สารภีเป็นไม้มงคล […] อ่านต่อ »

ยอ

ยอ ชื่อวิทยาศาสตร์ Morinda citrfolia Linn. ชื่อวงศ์ Rub […] อ่านต่อ »