ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

ปลูกต้นไม้ตามทิศ ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ต้นไม้ที่ควรปลูกในทิศนี้คือ

สารภี

สารภีเป็นไม้มงคลที่ควรมีไว้ในบริเวณบ้าน เป็นไม้ดอกหอม เป็นยาบำรุงหัวใจ ประสาท แก้วิงเวียน หน้ามืด ตาลาย เกสร รสหอมเย็น บำรุงครรภ์ และแก้ไข้ คติความเชื่อว่าปลูกเพื่อป้องกันเสนียดจัญไร…[อ่านต่อ]

ยอ

เป็นอาหารและเป็นยาขับลมในลำไส้ แก้ไข้ แก้ไอ เหา ปวดเมื่อย และรักษาแผลสด เชื่อว่าป้องกันสิ่งเลวร้าย ส่วนเคล็ดความเชื่อนั้นคือหวังให้ผู้อื่นสรรเสริญเยินยอหรือยกย่องในสิ่งที่ดีงาม…[อ่านต่อ]

กระถิน

เป็นอาหารและยา ดอกบำรุงตับ รากใช้เป็นยาอายุวัฒนะ ขับลม ขับระดูขาว เมล็ดใช้ถ่ายพยาธิ ด้านความเชื่อนั้นคิดว่าป้องกันสิ่งเลวร้าย ความเป็นเสนียดจัญไร…[อ่านต่อ]


ทิศอุดร (ทิศเหนือ)

ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)

ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)

ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

ทิศทักษิณ (ทิศใต้)

ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)

ทิศประจิม (ทิศตะวันตก)

ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง