ต้นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ต้นลำดวน

ต้นลำดวน ต้นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ต้นไม้ประจำจังหวัด […] อ่านต่อ »

ดอกลำดวน ดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ดอกลำดวน ดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ดอกไม้ประจำจังหวัด […] อ่านต่อ »

ดอกไม้ประจำชาติกัมพูชา

“ดอกลำดวน” (Rumdul, Melodorum fruticosum Lour.) เป็นดอก […] อ่านต่อ »