ต้นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ต้นลำดวน

ต้นลำดวน
ต้นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ต้นไม้ประจำจังหวัด
ศรีสะเกษ
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นลำดวน
ชื่อสามัญ
Devil Tree, White Cheesewood
ชื่อวิทยาศาสตร์
Melodorum fruticosum Lour.
วงศ์
ANNONACEAE
ชื่ออื่น
ลำดวน (ภาคกลาง), หอมนวล (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไป
ต้นลำดวนเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 3–8 เมตร ลำต้นเรียบ ใบเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบยาวรี โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย หลังใบเป็นมันสีเขียวเข้ม ท้องใบสีอ่อนกว่า ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามง่ามใบและส่วนยอด สีเหลือง กลิ่นหอม กลีบดอกและกลีบรองดอกคล้ายกัน ดอกหนึ่งจะมีอยู่ 6 กลีบ แบ่งเป็น 2 ชั้นชั้นละ 3 กลีบ กลีบแต่ละกลีบชั้นในจะมีขนาดเล็กกว่าและโค้งกว่าปลายกลีบแหลม ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม ผลสีเขียวอ่อน ยาว ปลายมน โคนผลแหลม ผิวเรียบเกลี้ยง
ขยายพันธุ์
โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
ดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง
ถิ่นกำเนิด
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง