อัญชัน

อัญชัน ชื่อสามัญ : Butterfly Pea ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clit […] อ่านต่อ »

สายหยุด

สายหยุด ชื่อสามัญ : Desmos ชื่อวิทยาศาสตร์ : Desmos chi […] อ่านต่อ »

สะแกวัลย์

สะแกวัลย์ ชื่อสามัญ : Paper Flower Climber ชื่อวิทยาศาส […] อ่านต่อ »

เล็บมือนาง

เล็บมือนาง ชื่อสามัญ : Rangoon Creeper ชื่อวิทยาศาสตร์ […] อ่านต่อ »

รางจืด

รางจืด ชื่อสามัญ : Laurel Clock Vine, Blue Trumpet Vine […] อ่านต่อ »