ข่า (Galangal)

ข่า (Galangal) ข่าเป็นพืชล้มลุกที่มีเหง้าอยู่ใต้ดิน จัด […] อ่านต่อ »