ดอกไม้ประจำชาติไทย

ดอกไม้ประจำชาติไทย

ดอกราชพฤกษ์

“ดอกราชพฤกษ์” (Ratchaphruek, Cassia fistula Linn.) หรือดอกคูณ มีสีเหลือง เป็นช่อสวยงาม ชาวไทยถือว่าสีเหลืองของดอกไม้ชนิดนี้คือ สีของพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์ ที่แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในการทำความดี อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีปรองดองของคนในชาติอีกด้วย ดอกราชพฤกษ์จะเริ่มบานตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ขณะผลิบานต้นจะทิ้งใบเหลือเพียงดอกสีเหลืองอร่ามทั้งต้น ดอกราชพฤกษ์เป็นที่รู้จักทั่วไปในประเทศไทย และปลูกอย่างแพร่หลายตามแนวถนน

ดอกราชพฤกษ์ ดอกไม้ประจำชาติไทย

ธงชาติไทย

ธงชาติไทย

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่ประเทศไทย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง