ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต้นราชพฤกษ์

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้นราชพฤกษ์

ชื่อสามัญ

Golden Shower

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cassis fistula Linn.

วงศ์

LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น

คูน, ลมแล้ง

ถิ่นกำเนิด

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนกลาง ทางใต้ของอเมริกา และออสเตรเลียตอนเหนือ

การขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด

ลักษณะทั่วไป

ราชพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 12–15 เมตร ลำต้นสีขาวปนเทา ผิวเรียบมีรอยเส้นรอบต้น และรอยปมอยู่บริเวณที่เกิดกิ่ง ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อยเป็นคู่ออกจากก้านใบ ใบย่อยมีประมาณ 4–8 คู่ ใบรี รูปไข่ โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบสีเขียว ออกดอกสีเหลือง เป็นช่อห้อยระย้าตามก้านใบ เวลาออกดอกใบจะร่วง

สภาพที่เหมาะสม

ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว ต้องการน้ำน้อยทนแล้ง แสงแดดจัด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง