ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย G-H-I

ชื่อวงศ์อังกฤษ ชื่อวงศ์ไทย G GNETACEAE วงศ์มะเมื่อย GRA […] อ่านต่อ »

ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย D-E-F

ชื่อวงศ์อังกฤษ ชื่อวงศ์ไทย D DATISCACEAE – DIAPEN […] อ่านต่อ »

ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย A-B-C

ชื่อวงศ์อังกฤษ ชื่อวงศ์ไทย A ACERACEAE วงศ์ก่วม AGAVACE […] อ่านต่อ »