ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย G-H-I

ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย

ตารางเทียบชื่อวงศ์ (Family) พืชไทยกับอังกฤษนี้อ้างอิงและดัดแปลงจากภาคผนวกของหนังสือพรรณไม้หอม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ง่ายแก่การจดจำและเปรียบเทียบชื่อวงศ์ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย


ชื่อวงศ์อังกฤษ ชื่อวงศ์ไทย
G GNETACEAE วงศ์มะเมื่อย
GRAMINEAE วงศ์หญ้า
GUTTIFERAE วงศ์กระทิง
H HAMAMELIDACEAE วงศ์หอม
HERNANDIACEAE วงศ์เถาส้มกุ้ง
HIPPOCASTANACEAE
HYPERICACEAE วงศ์ติ้ว
I ICACINACEAE วงศ์มะยัง
IRVINGIACEAE วงศ์กระบก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง