ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน

ตำนานโป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน

โป๊ยเซียน-ผู้วิเศษของจีน

เซียนองค์ที่ 1 หลีทิก๊วย เซียนองค์ที่ 2 ฮั่นเจ็งหลี เซียนองค์ที่ 3 ลื่อทงปิน เซียนองค์ที่ 4 เตียกั๊วเล้า เซียนองค์ที่ 5 น่าไช่ฮั้ว เซียนองค์ที่ 6 ฮ่อเซียนโกว เซียนองค์ที่ 7 ฮั่นเซียงจือ เซียนองค์ที่ 8 เช่าก๊กกู๋

ปัจจุบันประชาชนจำนวนมากหันมาสนใจปลูกเลี้ยงโป๊ยเซียนกันมากขึ้น สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็คือความเชื่อที่ว่า โป๊ยเซียน เป็นไม้มงคล เป็นไม้เสี่ยงทาย และเป็นไม้แห่งโชคลาภ เนื่องจากชื่อ โป๊ยเซียน นั้นหมายถึง เทพยดาแปดองค์ที่คอยอวยชัยอวยพรให้กับมวลมนุษย์ ผู้ปลูกเลี้ยงโป๊ยเซียนเป็นจำนวนมากจึงนิยมปลูกเลี้ยงโป๊ยเซียนเพื่อ เป็นสิริมงคล เป็นไม้เสี่ยงทาย และอธิษฐานขอพรต่างๆ ดังนั้นผู้ที่เริ่มปลูกเลี้ยงโป๊ยเซียนควรรู้ถึง ตำนานความเป็นมาของเซียนแต่ละองค์ ดังนี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง