ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) ปลูกต้นไม้ตามทิศ ทิศอา […] อ่านต่อ »

ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)

ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) ปลูกต้นไม้ตามทิศ ทิศบูรพา (ทิศตะ […] อ่านต่อ »

ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)

ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ปลูกต้นไม้ตามทิศ ทิศอี […] อ่านต่อ »

ทิศอุดร (ทิศเหนือ)

ทิศอุดร (ทิศเหนือ) ปลูกต้นไม้ตามทิศ ทิศอุดร (ทิศเหนือ) […] อ่านต่อ »

ไผ่สีสุก

ไผ่สีสุก ชื่อวิทยาศาสตร์ Bambusa blumeana Schult ชื่อวง […] อ่านต่อ »