ต้นหอม (Multiply Onion)

ต้นหอม (Multiply Onion) ต้นหอม เป็นผักเครื่องเทศที่เป็น […] อ่านต่อ »

พริกหยวก (Banana Pepper)

พริกหยวก (Banana Pepper) พริกหยวกมีแหล่งกำเนิดในแถบทวีป […] อ่านต่อ »

มะกรูด (Kaffir lime)

มะกรูด (Kaffir lime) มะกรูดเครื่องเทศคู่ครัวไทยมาอย่างย […] อ่านต่อ »

กุยช่าย (Chinese Chives)

กุยช่าย (Chinese Chives) กุยช่าย เป็นพืชในตระกูลอัลเลีย […] อ่านต่อ »

ข่า (Galangal)

ข่า (Galangal) ข่าเป็นพืชล้มลุกที่มีเหง้าอยู่ใต้ดิน จัด […] อ่านต่อ »