ไม้ประดับดูดสารพิษ ลิ้นมังกร

ลิ้นมังกร Mother-in Law’s Tonque ลิ้นมังกรเป็นพืช […] อ่านต่อ »

ไม้ประดับดูดสารพิษ โกสน

โกสน Croton โกสนเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับโป๊ยเซียน โก […] อ่านต่อ »

ไม้ประดับดูดสารพิษ สับปะรดสี

สับปะรดสี Urn Plant สับปะรดสีเป็นพันธุ์ไม้ประดับที่มีใบ […] อ่านต่อ »

ไม้ประดับดูดสารพิษ กล้วยไม้ฟาแลนอปซีส

กล้วยไม้ฟาแลนอปซีส Moth Orchid กล้วยไม้ฟาแลนอปซีสปลูกเล […] อ่านต่อ »

ไม้ประดับดูดสารพิษ ไซคลาเมน

ไซคลาเมน Cyclamen ไซคลาเมนเป็นไม้ดอกเมืองหนาวที่มีดอกแล […] อ่านต่อ »