ไม้หกเหียน

ไม้หกเหียน

ไม้หกเหียน เป็นไม้ที่ดัดตัดแต่งต้นและกิ่งให้ย้อนกลับลงมาทางโคนต้นก่อน แล้วจึงดัดกิ่งให้โค้งงอขึ้นไปรอบๆ ต้น ตามตำรากำหนดให้ทำกิ่งและช่อพุ่ม 11 ช่อ ไม้หกเหียนเป็นไม้ดัดอีกประเภทหนึ่งที่ดักยาก ต้องใช้ฝีมือและความวิริยะอุตสาหะมากจึงจะทำได้

ไม้หกเหียน ไม้ดัด ชมไม้ดัดที่วัดโพธิ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง