พันธุ์ไม้ดัด

พันธุ์ไม้ดัด

คุณลักษณะที่เหมาะสมของพันธุ์ไม้ดัด

พันธุ์ไม้ดัด การจะเลือกพันธุ์ไม้มาปลูกเลี้ยงเป็นไม้ดัดนั้น จำเป็นจะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะที่สำคัญของพันธุ์ไม้ชนิดนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดัดได้ง่าย และสวยงาม ดังคุณสมบัติที่ต้องคำนึงต่อไปนี้

  • เป็นพันธุ์ไม้ที่มีกิ่งเหนียว สามารถดัดให้โค้งงอได้ตามต้องการ
  • เมื่อทำการดัดแล้วจะคงรูปทรงไม่เปลี่ยนแปลงรูปทรงง่าย
  • เป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่เจริญเติบโตรวดเร็วเกินไปนัก ซึ่งอาจทำให้เสียรูปทรงได้ง่าย
  • ใบควรมีขนาดเล็กเพื่อดูเหมาะสมกับหุ่น เปลือกควรมีความสวยงาม เช่น ผิวขรุขระหรือรอยแตก เนื่องจากไม้ดัดจะต้องริดกิ่งใบตามลำต้น จึงเป็นการอวดผิวเปลือกไม้ให้เห็นชัดเจน
  • เป็นพันธุ์ไม้ที่มีอายุยืนนาน และทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ
  • เป็นพันธุ์ไม้ที่หาง่ายในท้องถิ่น

ชนิดพันธุ์ไม้ดัดที่นิยม

หากพิจารณาถึงคุณลักษณะที่เหมาะสมของพันธุ์ไม้ดัดแล้ว จะมีชนิดพันธุ์ที่นิยมนำมาปลูกเลี้ยงเป็นไม้ดัดดังนี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง