ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ ดอกทองหลางลาย

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

ดอกทองหลางลาย

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ ดอกทองหลางลาย

ดอกปาริชาตหรือดอกทองหลาง เชื่อกันว่าเป็นดอกไม้ในสวนของพระอินทร์ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์จะเริ่มออกช่อดอกแล้วบานสะพรั่งเมื่อถึงปลายเดือน ซึ่งเป็นช่วงที่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณสำเร็จการศึกษา

ชื่อสามัญ

Indian Coral Tree, Variegated Tiger’s claw

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erythrina variegata Linn.

วงศ์

LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น

ทองบ้าน, ทางเผือก (ภาคเหนือ), ทองหลางด่าง, ทองหลางลาย, ปาริชาต (กรุงเทพฯ)

ลักษณะทั่วไป

ต้นทองหลางลายเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 5–10 เมตร กิ่งอ่อนมีหนามเรือนยอดเป็นพุ่มกลมโปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ใบกลางจะโตกว่าสองใบด้านข้าง ออกดอกเป็นช่อยาวประมาณ 30–40 ซ.ม. รูปดอกถั่ว สีแดงเข้ม ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ผลเป็นฝักยาว 15–30 ซม.

ขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด และปักชำ

สภาพที่เหมาะสม

สภาพดินทุกชนิด ชอบดินร่วนซุย กลางแจ้ง

ถิ่นกำเนิด

เอเชียเขตร้อนและอบอุ่น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง