ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้นหางนกยูง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต้นหางนกยูง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้นหางนกยูง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือ “ต้นหางนกยูง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2506 และได้ทรงปลูกต้น “หางนกยูง” จำนวนห้าต้นที่บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ เพื่อให้เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ตามที่นักศึกษาขอพระราชทาน ซึ่งผู้ขอคือ นายวิทยา สุขดำรง

ชื่อสามัญ

Flamboyant, Peacock Flower, Royal Poinciana

ชื่อวิทยาศาสตร์

Delonix regia (Bojer) Raf.

วงศ์

LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น

นกยูงฝรั่ง, ส้มพอหลวง, ชมพอหลวง, หงอนยูง, อินทรี

ลักษณะทั่วไป

ต้นหางนกยูงเป็นไม้ยืนต้น ลำต้นสูงประมาณ 50 ฟุต ผลัดใบ เรือนยอดรูปร่มแผ่กว้าง เปลือกต้นเรียบเมื่อยังเล็กมีสีเหลืองอ่อนๆ พอแก่กลายเป็นสีน้ำตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น มีใบย่อย 10-20 คู่ ใบขนาดเล็ก สีเขียวอ่อน ออกดอกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่งหรือกิ่งข้างตามส่วนยอด มี 5 กลีบ มีหลากสีเช่น เหลือง แดง ส้ม กลีบล่างจะมีจุดสีขาวประอยู่บนกลีบ ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ผลเป็นฝักแบนยาว โค้งงอคล้ายกับรูปดาบสีน้ำตาลอมดำ

ขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

เจริญเติบโตได้ดีในดินทราย แสงแดดจัด

ถิ่นกำเนิด

เกาะมาดากัสการ์ในแอฟริกา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง