ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้นนนทรี

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้นนนทรี

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้นนนทรี

ต้นนนทรีเป็นไม้ยืนต้น มีอายุยืน มีใบสีเขียวแก่ อันหมายถึง สีเขียวขจีของเกษตร และมีใบสีเหลืองทอง และดอกสีเหลือง อันหมายถึงสีเหลืองของคณะเกษตร

ชื่อสามัญ

Yellow Flamboyant, Copper Pod

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peltophorum pterocarpum (DC.) K. Heyne

วงศ์

LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น

กระถินป่า กระถินแดง สารเงิน

ถิ่นกำเนิด

เอเชียเขตร้อน

ลักษณะทั่วไป

ต้นนนทรีเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มสูงได้ถึง 25 เมตร กึ่งผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กว้าง ใบเป็นใบประกอบขนนกสองชั้นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกในฤดูแล้ง ช่วงเดือน มีนาคม-มิถุนายน

สภาพที่เหมาะสม

ขึ้นได้ในดินทุกชนิด ชอบแสงแดดจัด

การขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง