ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ดอกเสลา

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

ดอกเสลา

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ดอกเสลา

วงศ์

LYTHRACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.

ชื่ออื่น

เกรียบ ตะเกรียบ (ชอง-จันทบุรี), ตะแบกขน (นครราชสีมา), เสลาใบใหญ่ อินทรชิต(ทั่วไป)

ขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด

ถิ่นกำเนิด

ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ และป่าชายหาด ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางลงไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลักษณะทั่วไป

เสลาเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 10–20 เมตร เรือนยอดกลมทึบ กิ่งห้อยลง ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลมเป็นติ่งโค้งมน ผิวใบมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีม่วง ม่วงอมชมพูหรือม่วงอมขาว ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม ผล มีเมล็ดมีปีกจำนวนมาก

สภาพที่เหมาะสม

สภาพดินร่วน แสงแดดจัด ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง