กล้วย

กล้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa sapientum L. วงศ์ MUSACEAE ช […] อ่านต่อ »

บัวบก

บัวบก ชื่อวิทยาศาสตร์ Centella asiatica (L.) Urb. วงศ์ […] อ่านต่อ »

ชะพลู

ชะพลู ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper aurantuacum วงศ์ PIPERACEAE […] อ่านต่อ »

ชบา

ชบา ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus spp. วงศ์ MALVACEAE ชื่อสา […] อ่านต่อ »

จำปา

จำปา ชื่อวิทยาศาสตร์ Michelia champaca L. วงศ์ MAGNOLIA […] อ่านต่อ »