เหลืองปรีดียาธร

เหลืองปรีดียาธร

ต้นเหลืองปรีดียาธรเป็นหนึ่งใน 5 สายพันธุ์นำเข้าของ ต้นตาเบบูญ่า ที่นำเข้ามาปลูกในเมืองไทย ซึ่งแต่ละสายพันธ์ถูกตั้งชื่อตามนามของหม่อมราชวงศ์ โดย ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ หรือ ชมพูอินเดีย ให้ดอกสีชมพู ตั้งชื่อตามนามของ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ต้นเหลืองปรีดียาธร ให้ดอกสีเหลืองสว่าง ตั้งชื่อตามนามของ หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธร เทวกุล ต้นเหลืองคึกฤทธิ์ ตั้งชื่อตามนามของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ต้นเหลืองถนัดศรี ตั้งชื่อตามนามของ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ และ ต้นเหลืองถวัลภากร ตั้งชื่อตามนามของ หม่อมราชวงศ์ถวัลภากร วรวรรณ

ต้นเหลืองปรีดียาธรนับว่าเป็นไม้ประดับสวนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบัน เพราะต้นเหลืองปรีดียาธรมีดอกสวยสีเหลืองอร่ามสดใส และจะบานสะพรั่งพร้อมกันทั้งต้นรับฤดูร้อน

เหลืองปรีดียาธร

ชื่อสามัญ : Silver trumpet tree, Tree of gold, Paraguayan silver trumpet tree, Caribbean trumpet tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia argentea Britt.

วงศ์ : BIGNONIACEAE

ชื่ออื่น : ตาเบเหลือง ตาเบบูย่าเหลือง

การแพร่กระจาย : ต้นเหลืองปรีดียาธรมีถิ่นกำเนิดที่ในประเทศแถบอเมริกากลางและหมู่เกาะอินดีสตะวันตก เช่น ปารากวัย อาร์เจนตินา บราซิล

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ต้นเหลืองปรีดียาธรเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 8-10 เมตร เรือนยอดเป็นรูปไข่ ลำต้นสีน้ำตาล เปลือกหุ้มแตกเป็นร่องขรุขระ เป็นไม้เนื้ออ่อน กิ่งก้านเปราะหักง่าย แตกกิ่งเป็นชั้นๆ ใบเป็นใบประกอบรูปนิ้วมือ ใบย่อยแตกออกจากกิ่งใบมีลักษณะคล้ายนิ้วมือ มีใบย่อย 4-7 ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายหนัง สีเขียวเหลือบเงิน ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อละ 3-10 ดอก ดอกสีเหลืองสว่าง ลักษณะดอกคล้ายรูปแตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเหลือง เชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแยกเป็นแฉกๆ คล้ายรูปแตร เมื่อดอกร่วงจะติดฝักและมีเมล็ดด้านใน ผลเป็นฝักแห้งแตก สีเทา ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร มีเมล็ดจำนวนมาก เมล็ดแบน มีปีก

ฤดูออกดอก : ต้นเหลืองปรีดียาธรออกดอกและติดผลช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม

การขยายพันธุ์ : ต้นเหลืองปรีดียาธรขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง แต่เนื่องจากต้นเหลืองปรีดียาธรเป็นไม้ประดับเชิงการค้า จึงนิยมขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งมากกว่า เพราะจะได้ต้นโตเร็วกว่าการเพาะเมล็ดซึ่งต้องใช้เวลานาน

การปลูก : ต้นเหลืองปรีดียาธรเป็นต้นไม้ที่ชอบแสง ควรปลูกในที่โล่งแจ้งรับแสงแดดได้ตลอดทั้งวัน ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนแล้งได้ดี ต้องการน้ำปานกลาง ปลูกขึ้นได้ดีในดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดี ต้นเหลืองปรีดียาธรเป็นพืชที่โตง่าย จึงไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยมากนัก ปีละ 1-2 ครั้งก็เพียงพอแล้ว

การใช้ประโยชน์ :

ต้นเหลืองปรีดียาธรเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงาม สีเหลืองสดใสของดอกเหลืองปรีดียาธรที่บานสะพรั่งพร้อมกันทั้งต้น จึงเป็นที่นิยมปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับสวน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง