เซียมซีโป๊ยเซียน เซียมซีใบที่ 3

เซียมซีโป๊ยเซียน

เซียมซีโป๊ยเซียน เซียมซีใบที่ 3

เซียมซีใบที่ 3

ใบที่สามนามคือลื่อทงปิน
ประเสริฐจินตกวีศรีอักษร
ได้กั้นหยั่นศักดิ์สิทธิ์ฤทธิรอน
ปราบมังกรสิ้นชนม์คนบูชา
เสกไฟธาตุหลอมสรรพวัตถุธาตุ
เป็นทองคำธรรมชาติอันมีค่า
ผู้ใดได้เซียมซีใบนี้มา
ดีหนักหนาเป็นเลิศประเสริฐนัก
คิดอะไรได้สมอารมณ์คิด
หวังคู่ชิดคู่ชมก็สมศักดิ์
ทั้งลาภยศพรั่งพรูเชิดชูพักตร์
จะได้บุตรสุดรักถ้าจักปอง
มวลศัตรูลู่หายกลายเป็นมิตร
ญาติกามาสนิทประจบสนอง
หากเป็นความชนะความตามทำนอง
ใครได้ครองใบนี้ดีแท้แท้
แต่ควรจะทำบุญและสุนทาน
ทั้งมีการเอื้อเฟื้อใจเผื่อแผ่
รำลึกถึงเซียนไว้ไม่ผันแปร
ได้ลาภแน่สวัสดีมีชัยเอย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง