เซียมซีโป๊ยเซียน เซียมซีใบที่ 5

เซียมซีโป๊ยเซียน

เซียมซีโป๊ยเซียน เซียมซีใบที่ 5

เซียมซีใบที่ 5

ใบที่ห้าน่าใช่ฮั้วตัวตลก
เป็นยาจกจรไปในหมู่บ้าน
เที่ยวตีกรับขับร้องพร้องขอทาน
ใครพบพานเข้าหนอก็เอ็นดู
เหมือนผู้ได้เซียมซีใบนี้แหละ
จะเที่ยวแวะเยี่ยมใครไปหาสู่
เขาก็อาจอำนวยช่วยค้ำชู
เมตตาอยู่อย่างคล้ายให้ขอทาน
คือได้ลาภลาภน้อยไม่ค่อยมาก
ต้องลำบากอ้อนวอนด้วยอ่อนหวาน
เอาความเหนื่อยเข้าเข่นเป็นแรงงาน
ยากนักปานวันนิพกผู้อาภัพ
ถามเนื้อคู่ดูห่างหวังไม่แน่
ถามถึงความอาจแย่แพ้ถูกปรับ
บูชาเซียนนี้ไว้คงไม่ยับ
อาจจะกลับตีตื้นดีขึ้นมา
เพราะบุญชาติปางก่อนประกอบด้วย
เซียนคงช่วยพิทักษ์ป้องรักษา
อย่าละเลยเทียนธูปและมาลา
เฝ้าบูชาทุกราตรีจะดีเอย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง